Vaše úsilie, ich budúcnosť...

Účasť na klinikách a aktivitách Nadácie Real Madrid ďaleko presahuje rámec športu.
Všetok entuziazmus a úsilie, ktoré účastníci vynaložia, sa v budúcnosti premietne do príležitostí pre ďalšie znevýhodnené skupiny detí prostredníctvom sociálnych projektov.
Vďaka vašej podpore získavame skutočné zmeny: podporu vzdelávania, podporu rovnosti, podporu športovej praxe a výchovu k športovým hodnotám.

Vďaka vašej podpore sa aktivity nadácie rozrástli a podporujú rovnosť a rozvoj skupín ohrozených sociálnym vylúčením.

Real Spirit ťa zabáva obľúbeným športom
Real Spirit je o raste a pomoci druhým
Real Spirit je snaha o lepšiu budúcnosť

Byť Madridistom znamená podieľať sa na plnení snov tisícov detí na celom svete. Takých, ktoré sa zúčastňujú na našich tréningových programoch, ako aj tých, ktoré využívajú projekty, ktoré nadácia každoročne spúšťa.