SPLŇTE SI SVOJ

SEN

Fundación Real Madrid

Prostredníctvom svojich sociálnych aktivít dokazuje nadácia záväzok Realu Madrid prispievať k solidarite. Chráni a zachováva historické dedičstvo klubu. Podporuje hodnoty, ktoré sú neodmysliteľne spojené so športom ako jeho hlavným princípom. Podporuje komplexné vzdelávanie detí a mládeže a sociálne začlenenie najzraniteľnejších členov spoločnosti. Nadácia realizuje svoje programy v piatich kľúčových oblastiach: športové aktivity, vzdelávacie a kultúrne aktivity, aktivity v oblasti sociálnej starostlivosti, medzinárodná spolupráca a inštitucionálne aktivity.

Naše programy

Prímestský kemp na Slovensku

V kempoch Fundación Real Madrid trénujú účastníci v profesionálnych podmienkach rovnako ako ich idoly. Aby ste sa aj vy stali jedným z najlepších, potrebujete odvahu, radosť z futbalu a rešpekt! Ukážte nám, čo vo vás je!

Pobytový zájazd do Madridu v Španielsku

Predstavte si, že vstúpite na rovnaké tréningové ihrisko ako vaše futbalové idoly, učíte sa od rovnakých trénerov a ovládate techniky, vďaka ktorým sa Real Madrid stal jedným z najúspešnejších klubov v histórii. S nami sa tento sen môže stať skutočnosťou!

Partneri